Ask For Details - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Paweł Wasiluk

Moduł Ask For Details

Opis modułu

Pomóż swoim klientom uzyskać więcej informacji na temat produktów. Pozwól im zadać pytanie dotyczące wybranego produktu.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2 i 2.3.

Instrukcja działania

Po instalacji moduł jest domyślnie wyłączony, kieruj się do Panelu Admina by go aktywować. Przejdź do Stores > Catalog > Ask For Details Pro. Znajdziesz tam dwie sekcje.

A 1

Enable Ask For Details - włącz lub wyłącz moduł
Feedback For Customer - gdy włączony, klient otrzyma e-mail potwierdzający wysłanie
zapytania
Form title - nadaj tytuł e-mailowi

A 2

Sends E-mails To - ustaw e-mail na który będą wysyłane pytania
E-mail Sender - ustaw nadawcę e-maila
Store E-mail Template - wybierz szablon e-maila, możesz go edytować w
Stores > Configuration > General > Store Email Addresses

Przycisk Ask About Product pokaże się na stronie każdego produktu. Naciśnięty wyświetli modal z szablonem formularza.

A 3

Formularz pytania zawiera pola: Name, Email oraz Question. Pytanie, które zada użytkownika przyjdzie na mail zdefiniowany w Email Settings. Przykład struktury owego maila:

A 4

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/AskForDetails.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/module-ask-for-details": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/module-faq
php bin/magento module:enable Aurora_AskForDetails
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_AskForDetails
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!