Archived Products - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Marek Milewski

Moduł Archived Products

Opis modułu

Moduł Archived Products pozwala na jeszcze większa kontrole nad twoimi produktami. Teraz możesz zadecydować, czy wyłączony produkt powinien być dostępny w twoim sklepie. Moduł pozwala na dodanie przycisku z twoją nazwą i url, dla każdego wyłączonego produktu, co poprawi przepływ informacji pomiędzy Tobą, a klientami.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2 i 2.3.

Sposób działania

Po instalacji moduł jest domyślnie nieaktywny, aby włączyć jego funkcjonalność przejdź do Stores > Configuration > Catalog > Catalog > Archived Products.

Image 9

Display unavailable products - włącz lub wyłącz widoczność nieaktywnych produktów
Display ask for product button - włącz lub wyłącz widoczność przycisku
Button label - ustaw tekst na przycisku
Button url - ustaw url przycisku
Display button for out of stock - włącz lub wyłącz widoczność przycisku dla aktywnych produktów, które są niedostępne w magazynie

Aby, zobaczyć moduł w akcji, wpierw przejdź do sklepu magento 2 i przejdź do strony dowolnego produktu. Na drugiej karcie wróć do Panelu Admina, by wyłączyć widoczność dla wybranego wcześniej produktu. W tym celu przejdź do Catalog > Products i edytuj go.

Image 10

Gdy dostępność produktu jest wyłączona, wróć do karty z otwartą stroną produktu. Jak zauważysz po odświeżeniu strona z produktem będzie wciąż dostępna i pojawi się na niej przycisk zdefiniowany w poprzednim kroku.

Image 1

Jeszcze raz wróć do formularza edycji produktu, ustaw dostępność produktu na włączoną oraz ustaw status magazynu produktu na Out of Stock

Image 7

Sprawdź jeszcze raz produkt w sklepie, w związku z tym, że opcja Display button for out of stock jest włączona, twój przycisk będzie wciąż widoczny.

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/ArchivedProducts.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/archivedproducts": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/archivedproducts
php bin/magento module:enable Aurora_ArchivedProducts
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_ArchivedProducts
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!