Api Gus - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Paweł Wasiluk

Api Gus - Dokumentacja modułu Magento 2

Opis modułu

Modułu pozwala na pobieranie przy pomocy webapi danych firmy w procesie zakupowym.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.3.

Sposób działania

Po instalacji modułu przejdź do Panelu Admina w Stores > Settings >Configuration > Aurora > Gus Api jest możliwość konfiguracji modułu

Api Gus 1

Gus Api - Włączenie / wyłączenie modułu.
Gus Api Key - Miejsce na wpisanie klucza api, w przypadku gdy sklep działa w trybie produkcyjnym jest on wymagany.

Po włączeniu modułu do procesu zakupowego została dodana funkcjonalność modułu

Api Gus 2

Po wpisaniu poprawnego numer nipu formularz zostanie uzupelniony danym.

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/apigus.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/module-api-gus": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer aurora/module-api-gus
php bin/magento module:enable Aurora_ApiGus
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_ApiGus
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!