Admin Log - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Marek Milewski

Moduł Admin Log

Opis modułu

Moduł Admin Log, pozwala zachować pełną świadomość odnośnie dostępów do Twojego panelu administracyjnego. Teraz zobaczysz, kto i kiedy zalogował się na konto w panelu administracyjnym. Co więcej, będziesz w stanie zobaczyć, jakie główne działania zostały podjęte po zalogowaniu.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2 and 2.3.

Sposób działania

Po instalacji przejdź do menu: Sklepy > Konfiguacja > Zaawansowane > Admin > Admin Log , żeby włączyć moduł i określić czas przechowywania logów. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia możesz zobaczyć w menu: System > Admin Log > Show Logs.

Image 8

Aby przetestować działanie modułu przejdź do menu: Katalog > Produkty. Wykonaj jakieś akcje na wybranym produkcie (zapis, usunięcie), lub stwórz nowy . Po wszystkim sprawdź czy w menu Admin Log pojawiły się logi.

Aby zobaczyć szczegóły wykonanej akcji kliknij View Details.

Image 4

Po wykonaniu tej czynności pojawi się popup prezentujący szczegółowe informacje odnośnie zarejestrowanej akcji.

Image 1

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/admin-log.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/admin-log": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/feed
php bin/magento module:enable Aurora_AdminLog
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_AdminLog
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!